Kontor

Renhold AS

Du kan stole på oss!

Vår innsats tilpasses ditt behov

Det betyr at vi sammen med deg planlegger og bestemmer hvordan resultatet skal bli. Vi gjør oss kjent med dine prosedyrer og rutiner, slik at vi kan holde hva vi lover. Du velger selv dag og tid for renhold! Vi utfører tjenesten i tråd med dine ønsker og retningslinjer.

Kontor Renhold A/S

Det er ikke likegyldig hvordan renhold utføres. Vi arbeider i tråd med retningslinjer for Helse, Miljø og Sikkerhet hos deg og i forhold til forskrifter og lovverk. Det betyr at vi arbeider helseforebyggende.

Kontor Renhold A/S er en offentlig godkjent renholdsbedrift. Siden 1. desember 2012 har det vært ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står oppført i Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter.