top of page
Kontor renhold, rengjøringsfirma, oslo
Formål

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. Juli 2022 og skal bidra til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester gjennom aktsomhetsvurderinger av sine leverandører.

Kontor Renhold sitt ordtak er «det grønne alternativet», som i prinsippet betyr at virksomheten benytter seg av miljøvennlige produkter som skåner både miljø, mennesker og dyr for store klimapåkjenninger. Vi har som visjon om å være renholdsbedriften alle ønsker å samarbeide med, og har som mål å være det første valget for både kunder og leverandører.

Våre nøkkelverdier skal gjenspeile en virksomhet som er til å stole på og en arbeidsplass ansatte er stolte av. Det er med dette viktig å ha redelige ansettelsesforhold som støtter opp om menneskerettigheter. Lik rett for alle!

For oss innebærer arbeidet rundt Åpenhetsloven å kontinuerlig kartlegging, vurdere og iverksette rutiner og policyer for å ivareta miljømessige forhold, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom overholdelse av krav pålagt fra myndighetene og virksomheten selv.

Noen av våre nøkkelverdier i dette arbeidet er:

  • Pålitelighet – tillit, troverdighet og åpne kanaler

  • Samarbeid – synlighet, tydelighet, samarbeid og inkludering

  • Respekt – ydmykhet, ærlighet, profesjonalitet og rettferdighet

  • Bærekraft – miljø og klimabevisst

Vi har stor tro på at fokuset Åpenhetsloven medfører gjør at virksomheter, store som små, på sikt vil føre til at flere vil tilpasse seg en hverdag der man stadig blir bedre på å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, bekjempelse av korrupsjon, bærekraftighet og arbeid for en bedre klimamessig hverdag. Sammen kan vi utgjøre en forskjell!

Mer info om Åpenhetsloven: Trykk her

For spørsmål rundt vårt arbeid med Åpenhetsloven:

Ta kontakt via e-post

Med vennlig hilsen

Bente Løken Furu

Daglig leder for Kontor Renhold AS

bottom of page