top of page
Kontor renhold, rengjøringsfirma, oslo
Miljøfyrtårn
- det grønne alternativet

Kontor Renhold AS er både ydmyke og stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som betyr at vi forplikter oss til å utgjøre en positiv forskjell for miljøet. Sertifiseringen er et synlig bevis på at vi jobber kontinuerlig mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Sertifiseringen er et omfattende miljøstyringssystem som hjelper oss i vårt miljøarbeid. Vi har blitt mer miljøbevisste og hatt en god miljøeffekt gjennom vårt fokus på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, gjenbruk, energibruk, innkjøp, transport, styring og forankring. 

En viktig del av vårt arbeid- og forpliktelse av å være Miljøfyrtårn-sertifisert, er å innrapportere den årlige "Klima- og miljørapporten". Info rundt dette kan du lese her:

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Miljøfyrtårn-programmet har høstet stor annerkjennelse, både nasjonalt og internasjonalt, og ble i 2001 tildelt hederspris på Synergi 21-konferansen i Stavanger. Året før vant Miljøfyrtårn den internasjonale prisen "Best Social Innovation" fra det britiske Institute For Social Inventions i London.

Les mer om Miljøfyrtårn her

bottom of page